| ÜBER DEN VEREIN | PFLEGEWOHNUNGEN | AKTUELL | KONTAKT | LINKS | HOME |

 

 

KONTAKT

Kontaktadresse

Koordinator Arbeitsgruppe Pflegewohnungen / Kontakt:

Dr. med. Oskar Bass
Spezialarzt FMH, Konsulent für Geriatrie
Logengasse 1
2502 Biel

oskar.bass@bluewin.ch  /  www.sgg-ssg.ch

Telefon / Fax 032 322 35 30